خانگیمشترکین خانگی سازمانیمشترکین سازمانی
رایگان
این تماس رایگان است
۰۰۰۰ ۹۰۰۰
تماس
+ADSL2 Fiber 4G TD-LTE آسیاتل OWA تماشاخونه باشگاه مشتریان
صدای مشتری

صدای مشتری

None

 

ارائه خدمات برتر و کسب رضایت مشتریان همواره از اهداف اصلی شرکت آسیاتک بوده و صدای مشتری آسیاتک راه ارتباطی برای ثبت انتقادات و پیشنهادات مشتریان است تا کارشناسان آسیاتک در اسرع وقت به آنها رسیدگی کنند.