سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان
مجوزها و افتخارات

مجوزها و افتخارات

مجوزها و افتخارات


 

مجوزهای آسیاتک

 
 
 

افتخارات آسیاتک

 

تندیس دیموند

3 ماه،3 هفته

تندیس ITA

3 ماه،3 هفته

گواهینامه‌های آسیاتک 

ISO 9001:2015

3 ماه،3 هفته

ISO 14001:2015

3 ماه،3 هفته

ISO 45001:2018

3 ماه،3 هفته

ISO 20000-1:2018

1 سال،7 ماه

ISO 27001:2013

3 ماه،3 هفته

ISO 10015:2019

3 ماه،3 هفته

ISO 10001-2018

3 ماه،3 هفته

ISO 10002:2018

3 ماه،3 هفته

ISO 10003:2018

3 ماه،3 هفته

ISO 10004-2018

3 ماه،3 هفته