سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان
مجوزها و افتخارات

مجوزها و افتخارات

مجوزها و افتخارات


 

مجوزهای آسیاتک

 

مجوز UNSP

4 ماه،3 هفته

پروانه FCP

1 سال،6 ماه

شماره اقتصادی

1 سال،6 ماه

 
 

افتخارات آسیاتک

 

تندیس دیاموند

1 سال،6 ماه

لوح تعالی نخبگان

1 سال،6 ماه

تندیس ITA

1 سال،6 ماه

تندیس ITA

1 سال،6 ماه

گواهینامه‌های آسیاتک 

ISO 9001:2015

1 سال،6 ماه

ISO 9001:2015

1 سال،6 ماه

ISO 14001:2015

1 سال،6 ماه

ISO 14001:2015

1 سال،6 ماه

ANSI/TIA-942-B-2017

1 سال،6 ماه

ANSI/TIA-942-B-2017

1 سال،6 ماه

استاندارد ISO 45001:2018

1 سال،6 ماه

گواهینامه افتا

9 ماه،3 هفته

ISO 20000-1:2018

1 سال،3 ماه

ISO 20000-1:2018

1 سال،3 ماه

ISO 20000-1:2018

1 سال،3 ماه

ISO 20000-1:2018

1 سال،3 ماه

ISO 10015:2019

9 ماه،1 هفته

ISO 10001-2018

1 سال،6 ماه

ISO 10002

9 ماه

ISO 10003

9 ماه

ISO 10004-2018

11 ماه،1 هفته