خانگیمشترکین خانگی سازمانیمشترکین سازمانی
رایگان
این تماس رایگان است
۰۰۰۰ ۹۰۰۰
تماس
+ADSL2 Fiber TD-LTE OWA آسیاتل تماشاخونه باشگاه مشتریان
مجوزها و افتخارات

مجوزها و افتخارات

مجوزها و افتخارات

 

 

مجوزهای آسیاتک

 

سازمان نظام صنفی

5 ماه،3 هفته

مجوزهای MVNO

5 ماه،3 هفته

پروانه FCP

5 ماه،3 هفته

شماره اقتصادی

5 ماه،3 هفته

 

افتخارات آسیاتک

 

اجلاس

5 ماه،3 هفته

ISO 9001:2015

5 ماه،3 هفته

ISO 9001:2015

5 ماه،3 هفته

ISO 14001:2015

5 ماه،3 هفته

ISO 14001:2015

5 ماه،3 هفته

ISO 10003-2018

5 ماه،3 هفته

ISO 10002-2018

5 ماه،3 هفته

ISO 10001-2018

5 ماه،3 هفته

ISO 10003-2018

5 ماه،3 هفته

ISO 10002-2018

5 ماه،3 هفته

ISO 10001-2018

5 ماه،3 هفته

ISO/IEC 20000-1-2018

5 ماه،3 هفته

ANSI/TIA-942-B-2017

5 ماه،3 هفته

ANSI/TIA-942-B-2017

5 ماه،3 هفته

استاندارد ISO 45001:2018

5 ماه،3 هفته

گواهینامه افتا

5 ماه،3 هفته

سیستم مدیریت کیفیت

5 ماه،3 هفته

سیستم نظام آراستگی

5 ماه،3 هفته

گواهی عضویت

5 ماه،3 هفته

ISO 20000-1:2018

3 ماه

ISO 20000-1:2018

3 ماه

ISO 20000-1:2018

3 ماه

ISO 20000-1:2018

3 ماه

تندیس دیاموند

5 ماه،3 هفته

لوح تعالی نخبگان

5 ماه،3 هفته

تندیس ITA

5 ماه،3 هفته