سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان
ثبت ایده

 

ثبت ایده

 

توانایی آسیاتک در نوآوری و تحول دیجیتال، به عنوان یک عامل اصلی برای رشد پایدار، دوام اقتصادی، افزایش رفاه و پیشرفت جامعه شناخته می‌شود که این نوآوری، محصول تفکر تحول‌خواهانه و منتقدانه به شرایط درونی و پیرامونی شرکت است. سیستم مدیریت نوآوری آسیاتک به منظور درک و پاسخ به تغییرات، دنبال کردن فرصت‌های جدید، بهره‌‌برداری حداکثری از دانش خلاقیت افراد درون سازمان و همکاری با ذینفعان بیرون از سازمان پیاده‌سازی شده ‌است و از این طریق فرصت‌ها را شناسایی کرده، مفاهیم نوآورانه را ایجاد و اعتبار بخشیده و راه‌حل‌ها را توسعه داده و مستقر می‌کنند. این فرآیند با ثبت ایده توسط صاحب ایده آغاز می‌گردد. مراحل مختلفی در فرآیند خلق ایده وجود دارد که روش و ابزار مناسبی که در آسیاتک وجود دارد می‌تواند به سازمان از یک طرف و صاحبان ایده از طرف دیگر کمک کند تا در دستیابی به ارزش‌ها، با چالش‌های کم‌تری مواجه باشند. صاحب ایده، هر شخص یا شرکتی می‌تواند باشد. از کارکنان و سهام‌داران آسیاتک تا شرکت‌های نوپا، SME ها یا سازمان‌های بزرگ، بخش خصوصی، نهادهای دولتی یا مراکز علم و فناوری، سازمان‌های عمومی، دانشگاهی یا غیرانتفاعی و سایر افراد و گروه‌های خلاق، می‌توانند اقدام به ثبت ایده در وبسایت آسیاتک نمایند. استراتژی مالکیت معنوی بخشی جدایی‌ناپذیر از استراتژی نوآوری شرکت آسیاتک است و با هدف محافظت از نتایج نوآوری، جذب و حفاظت از سرمایه‌گذاری، ایجاد مالکیت روشن در طی فرآیند و حقوق مالکیت معنوی و ایجاد آزادی عمل، قراردادی دوطرفه مابین صاحبان ایده و تیم نوآوری آسیاتک منعقد می‌گردد.

 

فرم ثبت ایده