سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

فراخوان شناسایی پیمانکاران حوزه فیبر


موضوع مناقصه: فراخوان شناسایی پیمانکاران حوزه فیبر

شرکت انتقال داده های آسیاتک تصمیم دارد به منظور اجرای پروژه های آتی خود در سطح کشور نسبت به شناسایی پیمانکاران توانمند و فعال در منطقه، اقدام نماید. در این راستا از شرکت های دارای قابلیت های ذیل که تمایل به همکاری با ما را دارند دعوت می گردد رزومه و شرح سوابق کاری و امکانات خود را به آدرس ایمیل buy@asiatech.ir ارسال نمایند.

۱: توانمندی در اجرای کلیه امور عملیات شهری وابسته به ایجاد شبکه فیبر نوری شامل: انواع حفاری، ترنچینگ، نصب انواع کابینتهای شهری، Handhole ، Manhole و ...

۲: توانمندی در اجرای کلیه امور فنی نصب و اجرا (حوزه پسیو) شامل: انواع روشهای فیبر کشی (علی الخصوص شوتینگ)، استانداردهای کابل ریزی، انواع مفصل بندی فیبر نوری، انواع داکت و مایکروداکت، فیوژن، نقشه خوانی FOS، ترمیم و تسطیح معابر و ...

۳: توانمندی در حوزه تست و تحویل شبکه پسیو نوری، شامل: OTDR Test و OMK Test و ...

۴: توانمندی در تهیه و ارائه نقشه های استاندارد As Built

۵: طراحی شبکه شهری فیبر نوری و دریافت مجوز های لازم از شهرداری، توانیر، مخابرات، زیرساخت و ...

۶ : تامین تجهیزات پسیو و اکتیو پروژه

۷:توانمندی اجرایی و عملیاتی، سوابق اجرایی و عملیاتی و یا تمایل به اجرای عملیات در استان خاصی از کشور ))