سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

خرید OLt


شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام يك مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 8 آذرماه لغايت ساعت 12 روز شنبه مورخ 12 آذر ماه ١٤٠١

مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت ١٥ روز چهارشنبه مورخ 16 آذر ماه ١٤٠١

تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكي و يا سفته به مبلغ 2.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال معادل دویست میلیون تومان در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه

متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه با معرفي نامه رسمي به ساختمان مركزي آسياتك واقع در خيابان ميرعماد، نبش كوچه دوازدهم، پلاك ٣٧ مراجعه نمايند.

جهت اطلاع رسانی سایر موارد مربوط به مناقصه درج آدرس ایمیل و شماره تماس نماینده مناقصه گر در معرفی نامه ضروری می باشد.

ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.

مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي ١٧٧4 تماس حاصل نمايند.