سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

مناقصه خرید کابل دراپ پروژه فیبر نوری


شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام دو مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد.


موضوع مناقصه: خرید کابل دراپ فیبر نوری

مهلت دريافت اسناد مناقصه: ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 29 فروردین ماه لغايت ساعت 17:00 روز یکشنبه 9 اردیبهشت ماه 1403

مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت 17:00 روز چهار شنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه 1403

تضمين شركت در مناقصه: يك فقره چک طرح صیاد ثبت شده در سامانه بانکی به مبلغ 7،000،000،000  ریال معادل هفتصد میلیون تومان در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه

متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از طریق سایت آسیاتک به نشانی WWW.ASIATECH.IR اقدام نمايند.

مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي 1721 تلفن همراه 09000900241 تماس حاصل نمايند.

 

 

مدارک:

اسناد مناقصه

پیش نویس قرارداد خرید تجهیزات