سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

خرید سوییچ های سری 6000 CISCO


شركت آسياتک در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام يك مرحله ای براساس شرايط زير اقدام نمايد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۸ آذرماه لغايت ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۲ آذر ماه ١٤٠١

مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت ١٥ روز پنج شنبه مورخ ۱۷ آذر ماه ١٤٠١

تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكی و يا سفته به مبلغ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال معادل هفتاد ملیون تومان در وجه شركت انتقال داده های آسياتک با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه

متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد مناقصه با معرفي نامه رسمی به ساختمان مركزی آسياتک واقع در خيابان ميرعماد، نبش كوچه دوازدهم، پلاك ٣٧ مراجعه نمايند.

جهت اطلاع رسانی سایر موارد مربوط به مناقصه درج آدرس ایمیل و شماره تماس نماینده مناقصه گر در معرفی نامه ضروری می باشد.

ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.

مناقصه گران می توانند برای كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلی ١٧٧۳ تماس حاصل نمايند.