سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

الحاقیه مناقصه ups , باتری


الحاقیه شماره یک

مناقصه خرید و راه اندازی UPS و باتری

پروژه مرکزداده فرودگاه پیام

الحاقیه شماره یک مناقصه خرید و نصب و راه اندازی UPS و باتری، پروژه مرکزداده فرودگاه پیام، به شرح ذیل اعلام می گردد:

· تمامی شرکت کنندگان میبایست با رعایت الزامات فنی موجود در مناقصه نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند.

· پیشنهادات ارائه شده بایستی حداقل شرایط زیر را داشته باشند:

1- UPS ها میبایست به صورت تماما ماژولار و در UPSها هیچ قسمت مشترکی وجود نداشته باشد.

2- ارائه فریم دستگاه UPS با هر ظرفیتی بلامانع میباشد.

3- ماژول های پیشنهادی حداکثر 60 کاوا ارائه گردد.

4- هر یک از ماژول های UPS باید به صورت کاملا مستقل قابلیت کارکرد را داشته باشد.

5- پروژه مرکزداده فرودگاه پیام در دو زون مستقل طراحی گردیده است. ظرفیت هر یک از زون­ها 1800 کاوا محاسبه شده است. سطح افزونگی سیستم UPS و باتری، در این پروژه 2N میباشد.

بنابراین برای هر زون، علاوه بر ظرفیت 1800 کاوا مورد نیاز، ظرفیت معادل 1800 کاوا به عنوان افزونگی در پیشنهادات ارائه گردد.

6- محاسبات تعداد باتری برای 15 دقیقه Back up time برای هر یک از زون ها در حالت فول لود محاسبه گردد. (پروژه دارای دو زون مستقل میباشد)

مدت زمان تحویل اسناد مناقصه تا تاریخ 1403/01/26 تمدید می گردد

 

مدارک:

الحاقیه سیستم